Jag har en tydlig idé och klar uppfattning om vad jag vill göra!

Jag har en idé som jag vill genomföra och jag har rätt klart för mig vad det är jag vill.  Jag har en uppfattning om vilka funktioner som projektet behöver och var jag ska söka pengar. Jag vill ha hjälp med att arbeta fram en projektansökan med tids- och aktivitetsplan samt en budget.

Jag kontaktar NaoLi för ett första samtal då vi gemensamt funderar på om vi är rätt att arbeta vidare tillsammans med. Utifrån samtal kommer fram till att vi vill arbeta tillsammans och villkoren för att göra det. Tillsammans arbetar vi fram en projektansökan med tids- och aktivitetsplan samt budget.

Under arbetets gång upprättar vi en projektorganisation där vi tar ställning till om NaoLi ska vara delaktig på något vis i projektets genomförande eller projektorganisation. Vi arbetar fram en ansökan som vi är nöjda med, skickar in den till finansiären och håller tummarna!

Projekt under planering

 

Exempel 1

Jag har en tydlig idé och klar uppfattning om vad jag vill göra!

Läs mer

Exempel 2

Jag har en idé, men vet inte riktigt hur jag ska gå vidare med den...

Läs mer

Exempel 3

Jag har ett projekt och behöver hjälp med att hitta rätt personer till projektorganisationen.

Läs mer

Exempel 4

Jag är klar med projektet och frågan är hur vi ska utvärdera och följa upp resultatet?

Läs mer