Jag har ett projekt och behöver hjälp med att hitta rätt personer till projektorganisationen.

Jag kontaktar NaoLi för jag har ett projekt som jag tror de kan hjälpa mig att genomföra. Utifrån samtal kommer vi fram till:

  • Jag vill ha tillgång till NaoLi:s rådgivning, nätverk och erfarenhet i projektorganisationen. NaoLi sitter med i referensgruppen.
  • Jag vill använda NaoLi operativt i projektet och projektorganisationen. NaoLi tar uppdraget som projekt- ledare/koordinator/samordnare eller dylikt.
  • Jag använder både mitt nätverk och NaoLi:s nätverk för att hitta rätt personer.
Tillsammans har vi många kontakter och kompetenser i telefonboken

 

Exempel 1

Jag har en tydlig idé och klar uppfattning om vad jag vill göra!

Läs mer

Exempel 2

Jag har en idé, men vet inte riktigt hur jag ska gå vidare med den...

Läs mer

Exempel 3

Jag har ett projekt och behöver hjälp med att hitta rätt personer till projektorganisationen.

Läs mer

Exempel 4

Jag är klar med projektet och frågan är hur vi ska utvärdera och följa upp resultatet?

Läs mer