Childrens Upptäckarhuset

NaoLi har haft ett uppdrag för Childrens Upptäckarhuset i Hallsberg med en översyn av verksamheten. I uppdraget har NaoLi arrangerat insatser med utomstående kompetenser inom upptäckarnäring och processledning. Uppdragsgivare är Childrens Upptäckarhuset.

Jenny Andersson, med kompetenser inom verksamhetsutveckling för museum och upptäckarnäring, har lett översynen tillsammans med NaoLi. Under uppdraget har en genomlysning av verksamheten gjorts med genomgång av befintliga styrdokument, verksamhetsmål och besöksutvärderingar. Vi har besökt anläggningen för att uppleva den som besökare och dokumentera omgivningarna. Efter det har en rapport presenterats med förslag på åtgärdsplan, med både övergripande och detaljerade förslag på utveckling av verksamheten.

En serie med processledningstillfällen har skett tillsammans med personalen och under ledning av Maria Östby från Studieförbundet Vuxenskolan. Fokus har då varit att arbeta med personalgruppens möjligheter och engagemang i utveckling av verksamheten.

NaoLi har arbetat med detta projektuppdrag genom Kerstin Björsson som projektsamordnare under perioden juni-december 2017.