Projekt Hallsbergsmodellen

Vy över Hallsbergs stationshus

I Hallsberg håller NaoLi på att undersöka möjligheterna att starta ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF). Tillsammans med Coompanion genomför vi en etableringsanalys av förutsättningarna att starta ett ASF. Vi tittar särskilt på två verksamheter som skulle kunna vara intressant att vidareutveckla till ett ASF. Uppdragsgivare är Hallsbergs kommun och arbetet sker tillsammans med Stiftelsen Activa.

Ett ASF har två huvudsakliga syften:

  1.  Att hjälpa människor till egenförsörjning genom sin verksamhet.
  2. Att bedriva näringsverksamhet genom att sälja sina varor och tjänster.

Ett ASF har en spännande verksamhet eftersom det är till nytta för samhället både ekonomiskt och socialt. Ett ASF kan hjälpa och stärka individer som står utanför samhället eller långt ifrån arbetsmarknaden genom att erbjuda en plats och ett riktigt arbete på vägen till egenförsörjning.

Ett ASF främjar också det lokala näringslivet genom sina varor och tjänster. Det kan komplettera det lokala utbudet av produkter, men också vara en köpare av varor och tjänster i lokalsamhället. Du kan läsa mer om vad ett ASF är på Sofisams hemsida (länk)

Det är en social innovation som kan ses som både samhällsnyttig och allmännyttig. Genom sin verksamhet har människor en möjlighet att finna sin plats i samhället och samhället får en medborgare som står på egna ben. Det är häftigt att det finns verksamheter som vi med gott samvete kan arbeta eller handla med. Det är en god idé att fylla samhället med verksamheter som vi vet gör skillnad på plats, eller vad säger du?

NaoLi arbetar med detta projektgenomförande genom Kerstin Björsson som projektledare fram till årsskiftet 2017/2018.