Projekt Konferensguiden: Ett väldigt viktigt demokratiprojekt!

Stiftelsen Mosaikteatern har tillsammans med NaoLi jobbat fram en projektansökan som har fått beviljade medel från Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden motiverade beviljat beslut med att detta är ”ett väldigt viktigt demokratiprojekt”. Det gör oss glada och stolta att vi får möjligheten att jobba med dessa viktiga frågor under de 3 kommande åren.

Projektets syfte är att utbilda personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation i att planera och genomföra konferenser som behandlar kvalité främst i ett kulturellt sammanhang. Erfarenheterna samlas i en handbok som blir ett hjälpmedel och verktyg för att genomföra kommande konferenser. Projektet vill skapa förutsättningar för aktörerna själva att föra sin egen talan och delta i det offentliga samtalet.

När kulturarbetare med funktionsvariation skapar kultur blir de inte tagna på allvar. Många gånger så ser andra människor bara kulturarbetarens diagnos och inte vad de skapat. Det gör att kulturarbetare med funktionsvariation saknar möjlighet att kunna prata om sina tankar kring kultur, skapande och konstnärskap. Det är vad projektet vill ändra på och vi kommer ha en engelsk konferensmodell skapad av organisationen Creative Minds som förlaga.

Konferensguiden vill skapa en plats där kulturarbetare med funktionsvariation kan prata om kultur, skapande och konstnärskap. Den platsen vill vi skapa genom att anordna kulturkonferensen. Projektet kommer arbeta med:

  • Utbildning: av personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation i att planera och genomföra kulturkonferenser.
  • Handbok och film: här samlas erfarenheter som blir ett verktyg för att planera, genomföra och följa upp konferenser. Handboken kommer finnas i både skrift och film.
  • Konferens: med handboken som underlag kommer årliga konferenser att genomföras och dokumenteras.
  • Kulturkritik: utveckla synen på och verktyg för samtal, reflektioner och ett kvalitetsfrämjande klimat.

NaoLi kommer arbeta med projektgenomförandet genom Kerstin Björsson som projektledare och projektet drog igång 1 november 2016.

Läs mer om Kerstins tankar kring detta på Tankekraftverk >>

Läs mer på projekt Konferensguidens hemsida >>