Projekt KulturBYRÅkraterna: för mångfald i kulturevenemang

Allmänna Arvsfonden har beviljat föreningen Kultur och Kvalitet medel till projekt KulturBYRÅkraterna, ett projekt som verkar för att kultur skapad av kulturarbetare med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvarianter ska bli ett naturligt inslag i kulturutbudet.

När vi har arbetat med kulturarbetare som har LSS-stöd och de personer som arrangerar kulturevent, på till exempel kulturhus och konsthallar, så har vi märkt att det finns en brist på kunskap och kompetens hos både kulturarbetare och arrangörer.

Det är en brist på kunskap och kompetens om hur kulturarbetare och arrangörer kan arbeta med varandra. Det gör att en stor grupp med kulturarbetare inte har en naturlig plats på kulturevent i Sverige idag.

Projektets målsättningar för att kulturarbetare med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvarianter ska bli en naturlig del av kulturutbudet är:

  • Utbildning: av arrangörer och kulturarbetare för framtida samarbeten.
  • Arrangemang: projektet gör utställningar och föreställningar med kulturarbetare och kulturarrangörer.
  • Förmedling: projektet vill bygga upp en kulturförmedling där kulturarbetare och kulturarrangörer kan hitta varandra för samarbeten.
  • Kansli: projektet ska bygga upp ett kansli som kan fortsätta med utbildning, arrangemang och förmedling av kultur.

Intresseföreningen Kultur och Kvalitet (KoK) verkar för att stärka kulturutövningar av kulturarbetare med intellektuella och neuropsykiatriska diagnoser, en förening som NaoLi är organisationsmedlem i. NaoLi arbetar med projektgenomförande genom Kerstin Björsson som delprojektledare och Sara Lilja som sköter ekonomin. Projektet startade 1 mars 2018.